&nbps;

Welkom bij Steenbeek Advies

Steenbeek Advies is gespecialiseerd in projectmanagement en advies.

Samen kijken we hoe financiële vraagstukken, complexe of zelfs ontspoorde projecten of andere knelpunten binnen uw bedrijf aangepakt kunnen worden. Zodat er weer een duidelijk doel in zicht komt en er perspectief ontstaat.

We nodigen je je uit voor een nieuwe serie reflectie-avonden over leiderschap. We verheugen ons weer op sfeervolle avonden met elkaar. En op de gesprekken die er toe doen. Schema voor 2014: 23 januari 2014 : Plato en leiderschap. Het karakter van de staat en van de mens. 3 april 2014 : Leiderschap en Machiavelli. Is hij een sluwe vos of is er meer? 5 juni 2014 : De Thora, leiderschap en coaching 23 oktober 2014 : Habermas, duiding van deze tijd, leiders en eerlijke argumenten Graag opgeven via een e-mail aan jj.oosterwijk@passimpartners.nl; hierin graag de gewenste avond(en) vermelden. Ongeveer een week van tevoren ontvang je het definitieve programma en de locatie. De locatie laten we namelijk afhangen van het aantal aanmeldingen. De avonden worden georganiseerd door PassimPartners en Egas Management & Advies. Inloop is vanaf ongeveer 18:00 uur zodat je aansluitende vanuit je werk aan kunt komen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Om de onkosten te dekken wordt voor de avonden een kleine bijdrage van € 20,-pp gevraagd. Je bent van harte welkom en discussieer mee! Hartelijke groet, Gijs Steenbeek, Jan Egas, Koos Oosterwijk
We zijn verantwoordelijk voor het projectmangement van een project van een co-hoofdaannemer bij een woningcorporatie.  Medio 2013 is een project live gegaan, waarbij ca. 20.000 huurders hun huurzaken geheel on-line kunnen regelen. Zeg maar 'vliegwinkel.nl' voor woningcorporaties. Dit project is bijzonder actueel en innovatief. Tientallen andere woningcorporaties hebben belangstelling getoond, cq nemen stappen om dit voorbeeld te volgen. In dit project zijn 30 koppelingen gelegd tussen 10 partijen om 20 hoofdprocessen vergaand te kunnen automatiseren. De woningcorporatie is bijzonder tevreden over de samenwerking.    
Samen met een Dierenartsenpraktijk en een Software-ontwikkelbedrijf geven we software uit voor dierenartsenpraktijken. Het systeem werkt op iPads, zodat de dierenarts in de stallen de diagnoses, bevindingen, acties, medicaties en aandachtspunten kan vastleggen. Direct na het bezoek ontvangt de veehouder een mail met een professioneel bezoekverslag en het verloop van de gezondheid in de tijd. Naast efficiencywinst levert dit waardevolle statistische bedrijfsinformatie op. Het is een belangrijk instrument om constant de gezondheid en het welzijn van de dieren te verbeteren. Afgelopen tijd hebben we de mobiele print-optie in orde gemaakt. Thans bouwen we een geïntegreerd document managementsysteem, waardoor de dierenarts het grote aantal verplichte rapportages veel efficiënter kan managen. Meer informatie vind u onder www.vetapp.nl.  
Met veel wederzijds genoegen mogen we een vijftal jonge mensen coachen. In het begin heel direct, en allengs meer op afstand. Met behulp van een geoefend oog en met de nodige bedrijfskundige instrumenten komen we via het zakelijke niveau op een niveau wat het zakelijke overstijgt. Dan zie je dat gerechtvaardigde hoop  ècht vleugels geeft aan de ontwikkelig van deze jonge professionals. Met veel energie en focus werken deze mensen aan hun eigen ontwikkeling en aan dat van hun bedrijf.
Werkwijze Steenbeek Advies werkt procesmatig. In een eerste gesprek worden missie, doel en strategie van het bedrijf besproken. Steenbeek Advies gaat echter verder en heeft een unieke werkwijze. Hoofd- en subprocessen Om te ontdekken waar de knelpunten in een bedrijf zitten, is het essentieel om alle processen binnen het bedrijf goed in kaart te brengen. Dit zijn 5-10 hoofdprocessen, die elk weer onder te verdelen zijn in 5-10 subprocessen. In een of meerdere van deze (sub)processen zit vaak het probleem. Op basis van de beheersfactoren wordt aan elk lid van het managementteam gevraagd een cijfer te geven voor deze subprocessen. Een vlijmscherp beeld van het bedrijf Procesoptimalisatie en lean management De processen die onvoldoende zijn beoordeeld worden aangepakt. Door een klassieke, systematische benadering worden de (sub)processen op het gewenste niveau gebracht. Natuurlijk kijken we ook welke zaken overbodig zijn (lean management). Verbeterplan Samen met het managementteam werken we aan een verbeterplan. Binnen 3 maanden moet een probleem vervolgens opgelost zijn.

© 2019 Steenbeek Advies is onderdeel van G. Steenbeek Beheer B.V.

Websiterealisatie Gentle Innovations B.V..