Met veel wederzijds genoegen mogen we een vijftal jonge mensen coachen.

In het begin heel direct, en allengs meer op afstand.

Met behulp van een geoefend oog en met de nodige bedrijfskundige instrumenten komen we via het zakelijke niveau op een niveau wat het zakelijke overstijgt.

Dan zie je dat gerechtvaardigde hoop  ècht vleugels geeft aan de ontwikkelig van deze jonge professionals.

Met veel energie en focus werken deze mensen aan hun eigen ontwikkeling en aan dat van hun bedrijf.