&nbps;

Uitgangspunten

Voor een succesvol bedrijf is het essentieel dat zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van de bedrijfsvoering op orde is. Om te analyseren hoe het bedrijf op deze aspecten scoort, maakt Steenbeek Advies gebruik van ‘7 deugden’ en ‘5 beheersfactoren’. Eerstgenoemde ziet op de zachte kant van de organisatie en laatstgenoemde op de harde kant. Deze twee kanten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zeven deugden
• Rechtvaardigheid – wederzijds respect, een eerlijk loon en mogelijkheid tot ontwikkeling
• Dapperheid – verantwoord risicomanagement
• Matigheid – verantwoord met tijd, geld en doelen omgaan
• Bezonnenheid – wijs met problemen omgaan, intelligente oplossingen bedenken
• Geloof – vertrouwen in elkaar en in de goede afloop
• Hoop – perspectief door een goede aanpak en samenwerking
• Liefde – enthousiasme voor het vak

Vijf beheersfactoren
• Tijd – realistisch, intelligent en proactief met planning omgaan
• Geld – strategische keuzes maken bij financiële beslissingen
• Informatie – een goede projectverantwoording brengt rust
• Organisatie – duidelijkheid over de rollen binnen de organisatie of een project
• Kwaliteit – onder andere de “definition of done”: wanneer is iets af?

Door zowel de harde als de zachte kant in de bedrijfsvoering te implementeren komt het bedrijf tot bloei.

Steenbeek Advies wil u hier graag in begeleiden.


© 2019 Steenbeek Advies is onderdeel van G. Steenbeek Beheer B.V.

Websiterealisatie Gentle Innovations B.V..