Samen met een Dierenartsenpraktijk en een Software-ontwikkelbedrijf geven we software uit voor dierenartsenpraktijken. Het systeem werkt op iPads, zodat de dierenarts in de stallen de diagnoses, bevindingen, acties, medicaties en aandachtspunten kan vastleggen. Direct na het bezoek ontvangt de veehouder een mail met een professioneel bezoekverslag en het verloop van de gezondheid in de tijd. Naast efficiencywinst levert dit waardevolle statistische bedrijfsinformatie op. Het is een belangrijk instrument om constant de gezondheid en het welzijn van de dieren te verbeteren. Afgelopen tijd hebben we de mobiele print-optie in orde gemaakt. Thans bouwen we een geïntegreerd document managementsysteem, waardoor de dierenarts het grote aantal verplichte rapportages veel efficiënter kan managen. Meer informatie vind u onder www.vetapp.nl.